Sunday, June 27, 2010

Define Zimbabwe

Pastor Nixon of VCF Malate gave the definition of ZIMBABWE during the 3pm service today.
According to him, Zimbabwe is the acronym for ZIMBA-UWE, which is referring to those people who will just go to church and then go home afterwards without even trying to talk to at least a single soul from the church. Ito yung mga taong ayaw ng small group or kung hindi man, walang panahon makipag-fellowship sa ibang tiga-church. Basta sila, nakikinig ng preaching, uuwi after, okay na yun.

Type mo ba yun? Ako hindi. Kaya importante para sa akin ang small group:-) Kailangan ko nang lisanin ang nasyon ng Zimbabwe!

No comments: